معرفی چاک چاک روسی

معرفی چاک چاک روسی

چاک چاک غذایی ناب و متفاوت از روسیه که حتما یکبار باید آن را امتحان کنید.

چاک چاک با خمیرهایی تهیه می شود که خیلی کوچک هستند.

پس از این که خمیرهای کوچک خوب نرم شدند با نعناع و شربت عسل داغ مخلوط و سرو می شوند. 

یک پیشنهاد برای شما:

صدف قرمز

صدف قرمز

صدف قرمز صدفی است که به دلیل رگه‌های خونی که در آن وجود دارد به…