چقدر با هویج آشنا هستید ۱

۱- تقویت سیستم ایمنی

۲- کنترل بیماری های قلبی

۳- کاهش کلسترول

۴- ترمیم زخم های بدن

۵- جلوگیری از سرطان

۶- تقویت استخوان ها