خواص اعجاب آور خیار ۱

۱-  پوست را احیا می کند.

۲- برنزگی پوست را پاک می کند.

۳- کنترل پف چشم

۴- کمک به تسکین آفتاب سوختگی

۵- باز کردن منافذ پوست

۶- کاهش سیاهی دور چشم