مخصوص خسته ها

۱- منبع غنی آهن که موجب رفع خستگی می شود

۲- سرشار از فیتواسترول‌های کاهنده‌ی کلسترول

۳- بهبود فشار خون 

۴- تنظیم هورمون ها 

۵- مبارزه با سرطان

۶- محافظت از سلامت قلب

۷- کمک به چربی سوزی