کروکتاس اسپانیایی

کروکتاس در حقیقت تیوب هایی از سس بشامل هستند.
که با پودر سوخاری پوشانده شده و سرخ شده اند و بسیار نیز خوش طعم می باشند. 

یکی از انواع محبوب کروکتاس مدلی است که با ماهی کاد شور تهیه می شود.

کروکتاس بیشتر در مادرید سرو می شود.