تقویت موی سر با ۴ ماده غذایی

موهای خشک و شکننده که ظاهر زننده ای هم دارند نیاز به مراقبت و تقویت دارند . و تقویت موی سر با این ۴ ماده غذایی بهترین راهکار هست.

تخمه کدو
هویج 
ترب
خیار