پوتجیکو

پوتجیکو یکی از غذا های سنتی و ملی مردم آفریقای جنوبی است.

مواد غذایی اصلی مورد استفاده برای طبخ غذای پوتجیکو  گوشت و سبزیجات است.